Vzdělávací portál Chranimdata

Taylor McCoy v oblasti Informační bezpečnosti spolupracuje se vzdělávací a poradenskou společností Skills. V rámci této spolupráce vzniká unikátní vzdělávací portál Chranimdata.

Záměrem portálu je naučit řadové zaměstnance firem a organizací pravidla bezpečného zacházení s informacemi na pracovišti i mimo kancelář. Aby pracovali s informacemi uvědoměle, neriskovali a nedocházelo k únikům informací.

Odborný obsah je prezentován srozumitelným a poutavým způsobem na praktických a reálných příkladech, formou deseti krátkých animací a testů, ke kterým se lze dle individuální potřeby kdykoliv vracet. Obsah portálu se automaticky přizpůsobí používanému typu zařízení – PC, telefonu nebo tabletu.

Manažeři preferují snadný způsob zaškolení nových zaměstnanců, sjednocení pravidel a ověření znalostí pomocí testů. Uživatelé portálu oceňují získání platného certifikátu, ale také využitelnost principů bezpečného chování i v osobním životě.

Začleněním vzdělávacího portálu do workshopů, porad a prezenčních školení se zvyšuje interaktivní využívání vzdělávacího portálu, který umožňuje tímto zaměstnancům zvyšovat udržitelnost získaných znalostí i dovedností. 

Další články