Kybernetická bezpečnost

Řešíme bezpečnost v souladu s českými zákony a mezinárodními standardy

Pomáháme firmám dodržovat normy kybernetické bezpečnosti v souladu s českými zákony a mezinárodními standardy. Dohlížíme na technická i organizační opatření pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Předcházíme vzniku závažných potíží, které by nastaly při jejich nedodržení.

  • Posoudíme aktuální stav plnění zákonných požadavků.
  • Vyhodnotíme rizika a navrhneme postup pro jejich zvládání.
  • Navrhneme adekvátní bezpečnostní politiku odpovídající požadavkům zákona a potřebám vaší organizace.
  • Zajistíme konzultace s odborníky a zprostředkujeme výcvik zaměstnanců.
  • Provedeme audit kybernetické bezpečnosti ve firmě i u dodavatelů.
a018