Nabízíme pomoc nemocnicím v oblasti kyberbezpečnosti

V souvislosti s nedávnými kybernetickými útoky na zdravotnická zařízení v České republice, a v návaznosti na vydání reaktivního opatření Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (více info na https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1418-nukib-vydal-reaktivni-opatreni-pro-vybrane-subjekty-ve-zdravotnictvi/) nabízí naše společnost pomoc těmto zařízením v podobě:

  • Posouzení stavu kybernetické bezpečnosti z pohledu zranitelností a odolonosti zavedených opatření proti kybernetickým útokům.
  • Rychlé zhodnocení dodržování stanovených pravidel, zásad a postupů pro zajištění, řízení a kontrolu informační a kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení.
  • Vytvoření nových nebo revize stávajících plánů kontinuity a havarijních planů pro zajištění zdravotnických služeb v případě kybernetického bezpečnostního incidentu.
  • Zavedení nebo zlepšení procesů pro zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů.
  • Vzdělávání zaměstnanců v zásadách bezpečného chování při užívání ICT technologií v podobě e-learningu, který byl za tímto účelem vyroben.
  • Konzultační podpora a metodické vedení pro roli manažera a architekta kybernetické bezpečnosti.

Proč Taylor McCoy? Naše společnost je díky zkušenostem z mnoha bezpečnostních projektů schopna efektivně zavést a provozovat účinnou kybernetickou bezpečnost jako komplexní řešení zahrnující případné požadavky na další provozované systémy, standardy a regulativy jako jsou QMS, ITSM, GDPR, ISVS, PCI DSS, MoR a podobně. Taylor McCoy provádí analytické a auditní činnosti tak, aby poskytovaly reálné a použitelné výsledky a byly přiměřené specifikům zákazníka.

Další články