Nová kritéria ÚOOÚ k hodnocení rizik zpracování

ÚOOÚ vydal v souladu s čl. 35 odst. 4 nařízení GDPR seznamy druhů operací zpracování osobních údajů podléhající a naopak nepodléhající Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
Každý správce osobních údajů by se měl s tímto dokumentem seznámit a hodnocení rizikovosti přehodnotit tak, aby bylo v souladu s nově vydanými seznamy.

Další články