Provádění analýz rizik v reakci na varování NÚKIB

Taylor McCoy zajišťuje provedení nebo podporu při provedení analýzy rizik dle metodiky NÚKIB k varování ze dne 17.12.2018.

Varování se týká subjektů, které spadají pod zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „ZKB”). Tyto subjekty jsou povinny se touto hrozbou dále zabývat a zohlednit ji v analýze rizik. Cílem analýzy rizik je v tomto případě určit případné bezpečnostní riziko související s užíváním prostředků, ke kterým se vztahuje varování. Na základě zjištění z analýzy rizik budou navržena bezpečnostní opatření a bude upřesněno zda, a za jakých podmínek je možné předmětné technické nebo programové prostředky i nadále používat.

https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1320-metodika-k-varovani-ze-dne-17-prosince-2018/

Další články