Phishing je jednou z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších kybernetických hrozeb.

Phishing je jednou z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších kybernetických hrozeb, které organizace a jednotlivci čelí. Phishing je velmi účinný, protože útočníci často používají nejrůznější taktiky manipulace.

Poštovní schránky vašich zaměstnanců jsou zaplavovány denně podvodnými emaily, ti ztrácí ostražitost či reagují zbrkle. Hrozí tak jednoduché napadení vaší organizace, ztráta či zašifrování dat, únik informací. Je jen otázkou času, kdy někdo z vašich uživatelů na takový email zareaguje!

Užitečným preventivním nástrojem pro organizace, které chtějí zlepšit kybernetickou bezpečnost a ochránit se před reálnými útoky jsou simulované phishingové kampaně. Díky těmto kampaním můžete bez jakéhokoliv rizika sledovat reakci zaměstnanců a trénovat jejich chování.

Existuje několik důvodů, proč organizace používají simulované phishingové kampaně:

  1. Vzdělávání zaměstnanců: Simulované phishingové kampaně umožňují organizacím vzdělávat své zaměstnance o nebezpečích phishingových útoků. Zaměstnanci se učí rozpoznávat podezřelé e-maily a chovat se opatrně, což snižuje riziko, že kliknou na škodlivý odkaz nebo otevřou infikovaný přílohu.
  2. Testování úrovně bezpečnosti: Simulované phishingové kampaně slouží k ověření, jak dobře organizace chrání před phishingovými útoky. Tímto způsobem lze identifikovat slabá místa v kybernetické bezpečnosti a přijmout opatření k jejich zlepšení.
  3. Vytváření kultury bezpečnosti: Pravidelné phishingové testy mohou pomoci vytvořit kulturu bezpečnosti, kde se zaměstnanci cítí odpovědní za ochranu organizace a jsou motivováni k proaktivnímu dodržování bezpečnostních pravidel.
  4. Poskytování zpětné vazby: Simulované phishingové kampaně poskytují organizacím cennou zpětnou vazbu o tom, jak dobře reagují jejich zaměstnanci na potenciální hrozby. Tato zpětná vazba může být použita k vylepšení bezpečnostních postupů a školení.
  5. Identifikace zaměstnanců, kteří potřebují další školení: Simulované phishingové kampaně mohou pomoci identifikovat zaměstnance, kteří potřebují další školení a zlepšení jejich dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  6. Připravenost na reálné útoky: Simulované phishingové kampaně připravují zaměstnance na reálné útoky. Díky nim jsou lépe vybaveni reagovat na hrozby a minimalizovat jejich dopady.
  7. Snižování rizika: Používání simulovaných phishingových kampaní může snížit riziko úspěšných phishingových útoků, což může organizaci ušetřit finanční ztráty, čas a reputační škody.

Organizace a jednotlivci by měli být proto obezřetní a věnovat pozornost podezřelým zprávám v e-mailu a na sociálních sítích. Pravidelně se vzdělávat, jak rozpoznat phishingové útoky a chránit se před nimi je nutností.

Další články

Zneužití současné situace

Národní centrum kybernetické bezpečnosti vydalo varování o šíření podvodných e-mailů, které se snaží napodobit korespondenci od Světové zdravotnické organizace (WHO) obsahující důležité informace o současné epidemii koronaviru.

Zobrazit článek >>>