Ochrana osobních údajů

Umíme poradit s GDPR i zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Učíme firmy zpracovávající osobní údaje poradit si s požadavky GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Naše služby jsou určeny zejména těm, kteří nakládají s citlivými daty zaměstnanců, zákazníků či obchodních partnerů. Posuzujeme rizikovost jednotlivých zpracovatelských operací a navrhujeme opatření vycházejících ze zásad GDPR i bezpečnostních norem ISO 27000 či Zákona o kybernetické bezpečnosti.

  • Posoudíme soulad ochrany osobních údajů s požadavky GDPR.
  • Vyhodnotíme rizika a navrhneme nutné kroky.
  • Provedeme audit aplikací využívajících osobní údaje a vyřešíme případné problémy.
  • Navrhneme změny ve stávajícím způsobu nakládání s osobními údaji.
  • Upravíme znění smluv a revidujeme stávající dokumenty.
  • Zprostředkujeme konzultace, proškolení zaměstnanců a kontrolní audit.
 
a000