Hlášení incidentů bezpečnosti osobních údajů a jejich celková správa je komplexní proces, který je na jedné straně vyžadován nařízením GDPR a na straně druhé je v nejlepším vlastním zájmu každé organizace. Bez jeho zavedení a rutinního fungování může být velmi obtížné dodržet stanovené lhůty pro povinná hlášení zainteresovaným stranám.

Společnost Taylor McCoy proto poskytuje tento proces formou plného outsourcingu zahrnující:

  • bezpečnostní dohled včetně sběru bezpečnostních údálostí, jejich analýzy a identifikace bezpečnostních incidentů;
  • místo pro hlášení bezpečnostních incidentů zaměstnanci, dodavateli, subjekty udajů a dalšími stranami;
  • zajištění povinného hlášení bezpečnostních incidentů odpovědnému úřadu ve stanovených lhůtách;
  • odborné zdroje pro zvládání a vyšetření bezpečnostních incidentů;
    a další služby dle potřeb organizace.