Po získání jistoty o změnách v procesech zpracování osobních údajů je ten pravý čas vyřešit právní aspekty GDPR.
 
Naplnění požadavků GDPR s sebou nese řadu změn ve vztazích mezi organizací a jejími klienty/občany, dodavateli, kontrolními orgány a dalšími stranami. Změny ve smluvních a dalších právních vztazích prováděné v rámci dodažení shody s požadavky GDPR mohou zahrnovat například:

  • Souhlas subjektů údajů
  • Zaměstnanecké smlouvy
  • Smlouvy se zpracovateli OÚ
  • Smlouvy s dodavateli služeb a servisními organizacemi
  • Smouvy o zachování důvěrnosti informací
    a další