Články

Uplatňování práva na přenositelnost informací

Nové právo na přenositelnost informací má subjektu údajů umožnit přenášet, kopírovat nebo předávat osobní údaje mezi IT prostředími a má bránit uzavření uživatele/subjektu údajů v jednom IT prostředí. Toto nové …

Prezentace k průběhu GDPR projektů

Na základě zkušeností s odezvou klientů SMB segmentu si vám dovolujeme prezentovat zjednodušené schéma hlavních fází projektů dosažení shody s požadavky GDPR, realizovaných pro malé a středně velké organizace.

Materiály WP29 k výkladu obecného nařízení

“Úřad pro ochranu osobních údajů publikuje pracovní překlady interpretačních materiálů WP29 k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů: Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, Pokyny týkající se práva …