Uplatňování práva na přenositelnost informací

Nové právo na přenositelnost informací má subjektu údajů umožnit přenášet, kopírovat nebo předávat osobní údaje mezi IT prostředími a má bránit uzavření uživatele/subjektu údajů v jednom IT prostředí. Toto nové …